« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Marion Pijcke werkt als praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) op vrijdag. Zij is bereikbaar via de assistente (tel: 0255-514953)

De POH-GGZ is een gespecialiseerde hulpverlener, psycholoog. U kunt na overleg met de huisarts bij haar terecht voor lichte psychische problematiek, zoals bijvoorbeeld spanningsklachten en depressieve klachten.

De POH-GGZ kan samen met u kijken wat er aan de hand is en hoe u het best geholpen kan worden. Er kan ook een kortdurende behandeling ingezet worden.

De gesprekken met de POH-GGZ duren 20 minuten en nieuwe afspraken worden veelal om de 2 a 3 weken gemaakt voor vervolg. De behandeling bij de POH-GGZ behoort tot de huisartsenzorg, waardoor er voor u geen kosten aan verbonden zijn. Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

Als uit de gesprekken blijkt dat u intensievere of specialistische begeleiding nodig heeft, kunnen we samen met u en de huisarts zoeken naar een geschikte vervolgbehandeling.

Wat verwachten wij van u?

Voor de voortgang van de hulpverlening is het belangrijk dat u op uw afspraken komt. Mocht een gemaakte afspraak door omstandigheden een keer niet door kunnen gaan, dan verwachten wij van u dat u deze afspraak tijdig afzegt of verplaatst via de assistente.